Smarriga bilder säljer bättre än smör!

First Camp med sina 12 destinationer är Sveriges och nordens störst växande campingaktör och för många familjer det självklara campingalternativet. Vi fick uppdraget att jobba fram ett helhetskoncept som ramade in samtliga destinationer. Det hela resulterade i en grafisk miljöidentitet, webbplats, kampanjer och bildbank som tillsammans ska möta människor på besök.

Kund

First camp

Vad vi har gjort

Komplett bildbank, hemsida, kampanjer, miljöidentitet