Hjälp mig hem

Höstlovet var i antågande och IKEA i Karlstad ville finna ett varmare sätt att bjuda in till besök. Vi tog fram gerillakonceptet ”Hjälp mig hem”, tusentals gosedjur som placerades ut i Värmland, alla med en lapp om halsen med uppmaningen: Hjälp mig hem, ge mig till nån som behöver mig eller skänk mig till insamlingen under höstlovsveckan. En insamlingspunkt fanns på IKEA och de insamlade djuren skänktes vidare till behövande, exempelvis kvinnojourer. Resultatet blev en ökad trafik under veckan och en genomgående positiv respons av besökare. Bonusen i det hela blev den glädje de insamlade gosedjuren gav behövande famnar.

Kund

IKEA

Vad vi har gjort

Gerillakampanj