Möten & människor

När Karlstad CCC öppnade sitt kongress- och konserthus i januari 2011 startade man också en egen tidning, Möten & människor. Vårt uppdrag har varit att tillsammans med Karlstad CCC producera detta magasin från ax till limpa. Totalt har det fram till dags dato kommit 15 nummer plus ett specialnummer särskilt för den norska marknaden.

Kund

KCCC

Vad vi har gjort

Magasin, textproduktion, foto, produktion

Bildbank

Redan innan Karlstad CCC öppnade 2011 insåg de behovet av en bildbank och vi fick det uppdraget. Vi var med och jobbade fram en bildbank som innehåller såväl exteriörbilder, interiörbilder, miljöbilder och personalporträtt. Bilder som använts flitigt i Karlstad CCC:s interna och externa kommunikation samt i de allra flesta mötesarrangörers egna kommunikation inför, under och efter sammankomsterna i Karlstad.

Kund

KCCC

Vad vi har gjort

Fotografering, retusch och bildhantering