Tradition och kunskap på digital plattform

Stolts El besitter tradition och kunskap. Men de saknade en komplett och överskådlig plattform där de kunde berätta om sin breda verksamhet och all sin kunskap från att dra en enkel elkabel till installation av solpaneler och smarta hus som du lätt styr genom din telefon, för att bara nämna ett fåtal.
Lösningen vi presenterade för Stolts El var en ny webbplats och grafisk profil som både på ett lekfullt men också professionellt sätt kommunicerar deras verksamhet ut mot deras kunder. De ville få en mer användarvänlig webb som var lättnavigerad och utan konstigheter. Dessutom är den bygd helt utefter den grafiska profil som vi tog fram åt dem för ett år sedan.

Kund

Stolts El

Vad vi har gjort

Grafisk profil, logotype, print och webbsida