Grafisk profil & Webb

Tangen Sälen med tjänsteområdena lokalvård, fastighetsskötsel och personaluthyrning hade växt och behövde nu en samlad kommunikationsbild inom form, text, bild och digitalt. Vi tog fram ett helt nytt grafiskt manér där logotypen förfinades i tre varianter, en för varje tjänsteområde. Ny logotypen kompletterades med en ny grafisk profil och med detta som grund byggdes en responsiv och användarvänlig webb för kund men också för de anställda som numera har bättre koll på på vad som ska göras och kan rapportera utfört arbete direkt. 40 minuter efter lanserad ny webb bokades det första jobbet.

Kund

Tangen Sälen

Vad vi har gjort

Logotype, grafisk profil, webb, bokningssystem, produktion